piątek, 9 lipca 2010

twój dotyk ma znaczenie

z badań nad trzecim szympansem:
zob. też: ciepłe przyjęcie, tryumf materii nad duchem w maszynie


O wyniku Twojej rozmowy kwalifikacyjnej mogły decydować przedmioty biurowe. O wyniku negocjacji, użyte w ich czasie meble. Uściski dłoni, pocałunki na powitanie, przytulanie się, wyrażanie bliskości, namiętności, współczucia i wielu innych stanów emocjonalnych, strefy erogenne... to cały wszechświat doznań. Już w szóstym tygodniu życia płodowego rozwija się zmysł dotyku. Jest pierwszym punktem zaczepienia dla strukturalizowania świata. Tak naprawdę składają się nań informacje z zupełnie różnych modalności, odbierane za pomocą całej gamy receptorów - osobnych dla ciepła, zimna, tarcia, bólu i czucia wgłębnego (pozycji ciała).
A to, czego dotykamy, ma nieuświadomione przełożenie na nasze decyzje.

* * *

Badania przeprowadzone pod kierownictwem Joshui Ackermana, asystenta profesora marketingu z MIT w sprytny sposób wykazały wpływ posiadających metaforyczne znaczenie fizycznych właściwości przedmiotów z którymi mamy do czynienia na dokonywane przez nas wybory.

Ważkość sprawy oceniamy uwzględniając tacę na której nam ją podano. Zauważono (na próbie 54 badanych) zależność pomiędzy podkładką (clipboard) na której prezentowano oceniającym podania o pracę a oceną kandydata jako lepiej wykwalifikowanego i prezentującego bardziej poważne podejście - ocena wzrastała, gdy podkładki były cięższe. W kolejnym eksperymencie (N=86) badanych poproszono o sformułowanie dwóch propozycji ceny, jaką gotowi byli zapłacić sprzedawcy używanych samochodów, cena wyjściowa wynosiła 16 500$, drugą propozycję formułowano przy założeniu, że pierwsza została odrzucona. Siedzący w miękkich siedzeniach drugą ofertę wskazywali średnio o 39% wyższą, niż siedzący na twardych siedzeniach. Twarde stąpanie po ziemi (lub siedzenie) wywołuje myślowy schemat surowości, rygorystyczności, małej elastyczności i w konsekwencji niechęci do odejścia od początkowego stanowiska, sugerują badacze. Ci ciekawe, siedzący twardo postrzegali swoich rozmówców jako bardziej niestabilnych emocjonalnie.

Inn eksperyment z cyklu pokazał, że na to jak ocenimy dwuznaczną historię z życia pracownika i przełożonego (sfera interakcji międzyludzkich) wpływ ma to, czy dotykaliśmy czegoś miękkiego (koca) czy twardego (drewnianego klocka) - drewniane klocki sprawiają, że przełożeni wydają nam się bardziej rygorystyczni i surowi.

Badacze sugerują, że zależność ta wynika z wczesnych faz rozwoju umysłu, kiedy dziecko tworzy swoje pojęcie o świecie na podstawie uzyskiwanych w czasie pierwszych eksploracji świata wrażeń sensomotorycznych - łącząc doznania zmysłowe z czynnościami motorycznymi. Innymi słowy, doświadczenia z łączenia wrażeń zmysłowych przekładają się na ramy w jakie wkłada się świat - ciepło ciała matki i dotyk jej skóry kojarzone są z bezpieczeństwem i w rezultacie przekładają się na nasze rozumienie pojęć takich jak bliskość. Badania przeprowadzono dla użytkowników języka angielskiego - z wielką chęcią zobaczyłbym wyniki badań uwzględniających wiedzę o metaforycznym znaczeniu słów opisujących fizyczne właściwości w innych językach. O ile spodziewać się można, że powstające wrażenia będą mniej lub bardziej uniwersalne, warto by sprawdzić uniwersalność powstawania podobnych zależności słownikowych (jak w wypadku lewy-prawy). Podobnie jak w wyniku badań dotyczących metafor przestrzennych i temperaturowych (por.: zob. też), wyniki potwierdzają rozumienie umysłu jako nierozerwalnie związanego z ciałem, co wielu wciąż zaskakuje.

Pierwsze wrażenie dotyczy nie tylko *zapachu czy wyglądu, ale również dotyku (i prawdopodobnie pozostałych źródeł informacji o świecie). Warto o tym pamiętać nie tylko częstując nowo poznane osoby śniętą rybą na powitanie, ale także wybierając meble lub poręcze przy schodach. Przy okazji. Może o tym zapomniałeś, ale dużej powierzchni Twojego ciała nieustannie dotyka ubranie.
Z wrażenia nie zapomnij o oddychaniu.


źródło:  
Sense of touch influences our decisions (New Scientist)
The magic touch (MITnews)
Tactile Sensations Influence Social Judgments and Decisions (ScienceDaily)


grafika: wertheim

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

A co Ty o tym sądzisz?
Autor docenia komentarze podpisane. Jeśli nie posiadasz konta Google, najwygodniej będzie Ci użyć opcji Nazwa/adres URL, przy czym tego drugiego nie musisz wpisywać.